fbpx

Vad är strukturerad data och hur viktigt är det för SEO?

I och med digitaliseringen finns numera alla på internet. Både privatpersoner och företag. Detta gör det viktigare än någonsin att finnas men också att synas på internet. Det är här SEO kommer in. Inom SEO finns det flera områden att optimera för att öka synligheten i sökresultaten. De tre grundpelarna som är viktiga inom SEO är on-page, off-page och teknisk SEO. On-page är optimering man gör i själva innehållet och off-page är de externa länkarna man får in från andra domäner. Teknisk SEO är dock grunden för webbsidan och styr hur sidan fungerar. Strukturerad data tillhör den tekniska delen och är något som kan hjälpa dig öka din synlighet i SERPen. Med hjälp av strukturerad data kan du synas på avancerade utdrag, kunskapsgrafer och utvalda videos. Men vad är strukturerad data?

Kazem T. Kadhum, SEO Specialist Kazem Kadhum 4 Nov, 2022 • 6 minuters läsning

Vad är strukturerad data i SEO-sammanhang?

Strukturerad data innebär uppmärkning av innehåll för sökmotorer. Ofta lägger man till mer information så att sökmotorn förstår vad vissa delar av innehållet betyder. Detta görs genom källkoden på webbplatsen. Den typen av data kan användas i flera olika sammanhang. Man kan exempelvis ordna strukturerad data som breadcrumbs för att visa URL-strukturen, uppmärksamma vilken temperatur man ska sätta ugnen på vid ett recept, visa tidsåtgång och ha med recensioner. 

När ska man använda det? 

Strukturerad data kan användas på alla typer av innehåll. Om man har ett recept på en hemsida så kan det vara smart att använda sig av strukturerad data. Det är då bra att märka upp innehållet med exempelvis betyg, recensioner, tillagningstid och kalorier. Google visar den informationen under meta-beskrivningen i sökträffarna.

   Exempel på hur Google visar strukturerad data på recept relaterade sökningar.

Har man istället ett evenemang man vill ska ranka kan man använda sig av strukturerad data som tid, typ och plats. Vad gäller produkter kan man märka upp pris, bilder och recensioner. Man kan dessutom använda strukturerad data när det gäller musik och film genom att märka upp beskrivning, album, längd etc.

Hur viktigt är strukturerad data?

Strukturerad data är viktigt för dig som vill få mer framträdande innehåll och sticka ut från mängden. Implementering av strukturerad data kan även hjälpa dig ranka högt i SERPen. Dels för att du underlättar för Google att förstå vad innehållet på din sida innebär och dels för att användaren får en inblick på vad de kan förväntas hitta på din hemsida och det ökar då chansen att de klickar på just din sida. 

Google har förtydligat att innehåll i strukturerad data kan visas som utökat resultat i sökträffar. Utseendet på utdragen kan variera beroende på sökningen och vilken typ av strukturerad data som har implementerats.

Typer av utdrag med strukturerad data  

Karusell

En karusell eller “Carousel” är ett exempel på varför strukturerad data är viktigt. En karusell presenterar sökresultat i en horisontell lista med bilder och text. Detta används framförallt för sökresultat på filmer, serier och andra typer av visuella listor.

Videos

Videos dyker vanligtvis upp för “hur” frågor och visas på samma sätt som en karusell men i en vertikal lista. I den sektionen syns för det mesta youtube videor men det går att markera upp en video på webbsidan för att också få chans att synas här.

Hur man byter en propp är svårt att förklara i text. Google väljer därför att visa video resultat för den sökningen.  

Kunskaps panel

Kunskaps panel eller “Knowledge graph” är en sammansättning av information från en eller flera sidor som också presenteras mer visuellt bland sökresultaten. Dessa kan exempelvis innehålla en bild eller logotyp, företagsinformation, länkar till sociala medier etc, om ett företag eller en person.

  Exempel på en “Knowledge graph”

FAQs

Frågor och svar sektioner kan också markeras med strukturerad data och visas som ett vertikalt utdrag i SERPen. Denna funktion gör det möjligt för sökaren att komma åt dina frågor och svar utan att behöva klicka sig in på sidan. Det hjälper din webbsida att ta upp mer plats i sökresultaten och sticka ut från mängden. 

Implementering av strukturerad data 

Att markera webbsidans innehåll med strukturerad data var en relativt komplicerad process för inte så länge sedan. Då var man tvungen att markera innehållet manuellt i källkoden. Idag har vi flera verktyg som kan hjälpa oss med det. Man kan använda sig av Googles markup-helper, Schema Markup validator och plugins som yoast SEO och Schema & Structured Data for WP & AMP för WordPress.

Strukturerad data kan implementeras med 3 olika format:

  • JSON-LD – Ett textbaserat sätt att representera JavaScript-kod och är Googles rekommendation.
  • Micro data – Taggar med data som ska läggas in i HTML-koden. 
  • RDFa – Ett HTML-ramverk som används för att specificera webbinnehåll med metadata.

Med hjälp av Googles markup-helper kan man märka upp specifika delar av webbsidan. Därefter kan man testa om de har implementerats korrekt med hjälp av schema markup validator eller rich results test

För en mer genomgående guide på hur du genererar strukturerad data, se Googles dokumentation här.

Är det en rankingfaktor?

Att markera upp innehållet med strukturerad data är helt frivilligt och är just nu ingen rankingfaktor. Vi vet dock att Google gillar att visa relevanta sökträffar med hjälp av rich snippets, kunskapsgrafer och andra utdrag och föredrar därför sidor som har strukturerad data. Vi kan då konstatera att webbsidor med den typen av data har större chans att ranka högt och ta mer plats i SERPen.

Få hjälp att skapa strukturerad data som ger resultat

Journey är en digitalbyrå som består av 50 anställda i Oslo och Stockholm och vi brinner för att synliggöra små och stora företag online.

Om du vill ha hjälp med strukturerad data eller någon av de andra tjänster vi erbjuder, kontakta oss idag. Vi hjälper ditt företag att lyckas online!