fbpx

Hreflang best practice och teknisk internationell SEO

För att dina användare ska hitta rätt version av din sajt krävs korrekta hreflang-taggar. Här går vi igenom vad hreflang taggar är och hur man använder det på bästa sätt. 

Jessica Ståhl, SEO Specialist Jessica Ståhl 28 Jun, 2023 • 4 minuters läsning

För att dina användare ska hitta rätt version av din sajt krävs korrekta hreflang-taggar. Här går vi igenom vad hreflang taggar är och hur man använder det på bästa sätt. 

Vad är hreflang-tags?

Hreflang är ett sätt att säkerställa att sökmotorn, till exempel Google, förstår vilka sidor som hör till vilka länder samt vilka andra sidor som har samma innehåll fast på ett annat språk/med målgruppen i ett annat land. Hreflang ska finnas på alla sidor. 

Varje sidas hreflang ska:

  • Länka till sig själv
  • Ha länkarna till alla andra sidor som innehåller samma sak på andra språk/med målgrupp i ett annat land.
  • Det kan också vara bra att ha med en x-default länk

Om två sidor har samma innehåll på olika språk/är för olika länder måste båda peka på varandra för att hreflang ska fungera. 

Hur ska koden se ut?

Varje länk måste vara fullständig (inklusive https) och leda direkt till en sida som fungerar, alltså ingen 4xx-kod, 5xx-kod eller 3xx-redirect. Varje sida ska ha alla språkvarianter av aktuell sida samt är det bra om det finns en x-default. 

Såhär ser varje korrekt hreflang-tagg ut enligt Google Search Central

Placera hreflang i HTML head, sitemap eller HTTP-headers

Det finns flera sätt att applicera hreflang-kod på sin webbplats. Det vanligaste sättet är att man lägger hreflang direkt i HTML för sajten. Då placerar du hreflang-koden i avsnittet <head> på webbplatsen enligt ovan. 

Ett annat sätt är att placera hreflang i sitemapen. Då skapar du en sitemap som vanligt och lägger till ett <loc> element som specificerar en specifik url med <xhtml:link> element under för vardera lokaliserad variant. Se exempel i Google Search Central

Det tredje sättet att implementera hreflang är i HTTP-headers. Det används med fördel när du har en sida som inte är i HTML. Det kan till exempel vara en pdf. Exempel på hreflang i HTTP-head finns i Google Search Central

Hreflang definierar både språk och plats

Du kan specificera både land och språk i hreflang, alternativt bara språk. Språk-kod ska stå först och landskod sist. Språk-koden är enligt ISO 639-1 och landskod är enligt ISO 3166-1 Alpha 2. Till exempel är språkkoden för svenska “sv” och Sverige “se”. Alltså kan en hreflang-länk för en svensk sida se ut såhär: 

<link rel=”alternate” hreflang=”sv-se” href=”https://example.se” />

Kom ihåg att specificera en x-default så att sökmotorn har en sida de kan använda för språk som inte är specificerade i hreflang för din sajt. 

Vad händer om hreflang inte funkar?

  1. Det blir svårare att ranka med rätt sida i rätt land, vilket också gör det svårare att ranka överlag.
  2. Sajten ses som mindre funktionell i Googles ögon vilket gör att de helst inte visar den för sina användare.
  3. Det kan räknas som duplicerat innehåll vilket gör att vissa sidor inte kommer med i Googles index över huvud taget. 

Vad är skillnaden mellan hreflang och canonical?

En canonical-länk är en länk som hänvisar till originalet av en sida. Den säger till sökmotorn att inte indexera sidan länken finns på utan istället sidan länken pekar på. En canonical-länk ska: 

  • Användas ifall man har duplicerat innehåll som är riktat mot samma målgrupp (vad gäller land och språk)
  • Bara finnas på sidan som inte är original och därmed inte ska finnas i indexet

Sökmotorn kan välja att ignorera din canonical-länk. Du kan kontrollera om en sida finns i Googles index i Google Search Console. Alla sidor som är original och således ska indexeras ska ha en self-canonical, alltså en canonical-tagg till sig själv. 

Låt Journey hjälpa dig med SEO

Vi på Journey Agency har lång erfarenhet av teknisk SEO och internationell SEO och har jobbat med SEO för företag inom flera olika branscher. Allt från e-handel till B2B till SaaS. Hör av dig idag så pratar vi om vad som kan vara ditt företags bästa strategi.