Håvard Zahl

Digital Marketing Advisor

havard.z@journeyagency.com
Håvard Zahl, Digital Marketing Advisor

”När kunden är nöjd är jag glad.”

Möt Håvard

Håvard har en kandidatexamen i marknadsföring från BI, och håller just nu på att avsluta en masterexamen i marknadsföringsledning vid Högskolan Kristiania. Han har 10 års erfarenhet från dagligvarubranschen. Han har tagit med sin gedigna erfarenhet av merförsäljning och goda kundupplevelser till Journey.

Digital Marketing Advisorns roll är att förstå vad kunden behöver och sedan hjälpa dem att hitta den bästa lösningen för deras behov. Håvard är mån om ett gott samarbete och tycker att det är viktigt att heja på sina kollegor – tillsammans gör vi varandra och kunderna bra.